Du har ingen produkter i din samling.

Search Advanced Close

Fortrolighedspolitik

 

Generelt

Denne hjemmeside og eventuelle sub-sider heraf (tilsammen "Siden") udgives og vedligeholdes af HAGS Aneby AB, dets datterselskaber eller salgsvirksomheder (tilsammen "HAGS"). Ved at bruge webstedet accepterer du de vilkår og betingelser, der er beskrevet i denne juridiske meddelelse.

HAGS forbeholder sig ret til efter eget skøn at ændre, forny, tilføje eller fjerne enhver del af denne aftale helt eller delvist, når som helst. Ændringer i denne aftale træder i kraft, når meddelelsen om en sådan ændring er offentliggjort på Siden. Din fortsatte brug af Siden efter ændringer af denne aftale er offentliggjort, vil blive betragtet som accept af disse ændringer.

 

Licens

Betinget af de vilkår og betingelser, der er fastsat i denne aftale, giver HAGS dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, begrænset adgang til brug og visning af Siden og materialerne heri. Du accepterer ikke at forstyrre eller forsøge at forstyrre driften af webstedet på nogen måde.

HAGS bemyndiger dig til at se og downloade oplysningerne ("Materialer") på Siden kun til din personlige, ikke-kommercielle brug. Denne tilladelse er ikke en overførsel af ejendomsret til Materialerne og kopierne af Materialerne og er underlagt følgende begrænsninger:

  1. Du skal på alle kopier af de downloadede Materialer beholde alle informationer om ophavsret og andre ejendomsretlige oplysninger, der er indeholdt i Materialerne.
  2. Du må ikke ændre Materialerne på nogen måde eller reproducere eller offentligt vise, udføre eller distribuere eller på anden måde bruge eller kommunikere dem til offentlige eller kommercielle formål.
  3. Du må ikke overføre Materialerne til nogen anden person, medmindre du giver dem besked om, og de indvilger i at acceptere de forpligtelser, der opstår i henhold til disse vilkår og betingelser for brug. Du accepterer at overholde alle yderligere begrænsninger, der vises på hjemmesiden, da den muligvis opdateres fra tid til anden. Denne Side, herunder alle materialer, er ophavsretligt beskyttet og beskyttet af verdensomspændende ophavsretlige love og traktatbestemmelser.


Du accepterer at overholde alle love om ophavsret over hele verden i din brug af denne Side og at forhindre uautoriseret kopiering af materialerne. HAGS giver ikke nogen udtrykkelig eller underforstået ret til dig under nogen patenter, designs, varemærker, ophavsret eller handelshemmelig lovgivning.

 

Nøjagtighed af oplysninger

Selv om der er udvist omhu for at sikre nøjagtigheden af oplysningerne på denne Side, påtager HAGS sig intet ansvar derfor. Materialerne kan indeholde unøjagtigheder og fejl. HAGS garanterer ikke materialernes nøjagtighed eller fuldstændighed eller pålideligheden af råd, meninger, erklæringer eller andre informationer, der vises eller distribueres via Siden. Alle de oplysninger, der præsenteres på Siden, er kun til orienteringsformål. Oplysningerne og funktionerne på Siden udgør ikke bindende tilbud om at købe eller sælge de produkter eller tjenester, der beskrives på Siden, eller gøre sådanne produkter eller tjenester tilgængelige i dit område.

HAGS produkter udbydes til salg af uafhængige distributører, og køb af sådanne produkter eller tjenesteydelser er underlagt vilkår og betingelser i den gældende salgskontrakt.


HAGS erklærer ikke, ej heller garanterer, at produkter eller tjenester, der er afbildet eller nævnt på Siden, aktuelt er tilgængelige for salg. Uanset enhver information, der præsenteres på Siden, forbeholder HAGS sig ret til uden varsel at afbryde tjenester, produkter, modeller, dele, tilbehør og andre varer eller ændre specifikationer til enhver tid.

 

Tredjeparts hjemmesider

For nemheds skyld kan Siden indeholde links til hjemmesider på internettet, der ejes, offentliggøres og vedligeholdes af tredjeparter. HAGS forpligter sig ikke til at overvåge eller gennemgå sådant indhold fra tredjeparts hjemmeside og HAGS er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller pålideligheden af​sådanne tredjepartshjemmesider.

 

Eksterne links til hjemmesiden

Alle links til Siden skal godkendes skriftligt af HAGS.

 

Brugergarantier

Du erklærer og garanterer, at du vil bruge Siden i overensstemmelse med denne aftale, herunder love og bestemmelser i henhold til denne aftale og overholde alle eksisterende og fremtidige Sidepolitikker og regler. 

  1. Sende spam eller uopfordret kommunikation.
  2. Udgive sig for at være en anden person.
  3. Forfalske overskrifter eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af indhold, der sendes via Siden.
  4. Give urigtige oplysninger om din tilknytning til en person eller en enhed, eller på nogen måde Påvirke andre brugeres mulighed for at bruge Siden.
  5. Engagere dig i aktiviteter, der ville krænke enhver gældende lovgivning.
  6. Indsende eller overføre materiale, der overtræder eller krænker på nogen måde andres rettigheder, eller som er ulovlig, uberettiget, ærekrænkende, vulgær eller på anden måde anstødelig, eller som indeholder enhver reklame eller opfordring med hensyn til produkter eller tjenester.
  7. Indsamle eller gemme personlige data om andre brugere, medmindre det specifikt er godkendt af disse brugere. HAGS er ikke juridisk bundet af denne aftale og forbeholder alle sine juridiske rettigheder i forbindelse med sådan manglende overholdelse.

 

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Du anerkender, at alle intellektuelle ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, ophavsret, patenter, knowhow, fortrolige oplysninger, databaserettigheder og rettigheder i varemærker og design (uanset om de er registreret eller uregistreret) på Siden, tilhører HAGS eller dets licensgivere. Alle goodwill og intellektuelle ejendomsrettigheder, der opstår ved brug af sådanne intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende HAGS, skal tilfalde HAGS.

 

Ansvarsbegrænsning

HAGS er under ingen omstændigheder ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, følgeskader, strafferetslige spørgsmål, særlige eller hændelige skader (herunder uden begrænsning skader for tab af forretning, kontrakt, indtægter, data, information eller forretningsforstyrrelser) som følge af eller i forbindelse med brugen af eller manglende evne til at bruge Siden eller indholdet eller ud fra eller i forbindelse med denne aftale, selv om HAGS er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Ud over de heri anførte betingelser skal HAGS under ingen omstændigheder være ansvarlig for fejl, unøjagtigheder, udeladelser eller andre fejl eller ubelejlige eller uautoriserede oplysninger, der findes på Siden.

 

Juridisk erklæring

Denne Side styres, drives og administreres af HAGS fra sit kontor i Sverige. HAGS erklærer ikke, at materialer på denne Side er passende eller tilgængelige til brug på andre steder uden for Sverige og adgang til dem fra områder, hvor deres indhold er ulovligt og er forbudt. Hvis du har adgang til Siden fra steder uden for Sverige, er du ansvarlig for overholdelse af alle lokale love. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem denne bestemmelse og Sveriges love, er det Sveriges love der er de gældende. Distriktsdomstolen i Stockholm har i første omgang enekompetence til enhver tvist, der følger af denne aftale. Generel Privatlivspolitik. Vår opmærksom på, at for at kunne deltage i nogle af vores funktioner og aktiviteter og for at få adgang til nogle af vores produkter eller tjenester, kan det være nødvendigt for dig at angive Personlige Data på bestemte områder af Siden. Derfor har du fuldt ud forstået og giver utvetydigt samtykke til indsamling, brug og overførsel af sådan Personlig Data på de vilkår og betingelser, der er beskrevet i denne

Privatlivspolitik

Vær opmærksom på, at for at kunne deltage i nogle af vores funktioner og aktiviteter og for at få adgang til nogle af vores produkter eller tjenester, kan det være nødvendigt for dig at angive Personlige Data på bestemte områder af Siden. Derfor har du fuldt ud forstået og giver utvetydigt samtykke til indsamling, brug og overførsel af sådanne personoplysninger på de vilkår og betingelser, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Vi forbeholder os ret til at ændre eller forny vores Privatlivspolitik til enhver tid, f.eks. for at overholde ændringer i gældende lovgivning.

 

Indsamling og brug af Personlige Data og anden brugerinformation

De oplysninger, du sender til HAGS, er beskyttet af den svenske personbeskyttelseslov (Personuppgiftslagen (1998: 204)). Hvis du ønsker at fjerne nogle eller alle dine detaljer fra vores register, kontakt venligst HAGS Aneby AB ved at bruge de kontaktoplysninger, der vises på Siden.

 

Videregivelse af personlige data

HAGS videregiver ikke de personlige data (med undtagelse af at viderelinke), som du giver på Siden til nogen tredjepart, undtagen (a) med dit samtykke; b) som krævet i henhold til lov eller retskendelse (c) til personer eller virksomheder, som HAGS har kontrakt med om at udføre internt arbejde på Siden eller for vores forretning. Sikkerhed. Mens HAGS ikke kan garantere, at uautoriseret adgang aldrig vil opstå, kan du være sikker på, at HAGS med stor omhu varetager sikkerheden for din Personlig Data og for at forhindre uautoriseret adgang til den ved brug af passende teknologi og interne procedurer.

 

Priser og Tilbud

Eventuelle priser eller specifikke eller generelle tilbud, der vises på Siden, er ikke bindende, men kun priser og tilbud foreslået og/eller anbefalet af HAGS. Kontakt din lokale/nationale forhandler for at få yderligere og præcise oplysninger om gyldige priser og/eller tilbud.

Cookies

I henhold til svensk lov om elektronisk kommunikation (lov (2003: 389) om elektronisk kommunikation) skal besøgende på en hjemmeside informeres om hjemmesidens brug af cookies. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer af den hjemmeside, du besøger. Denne abonnementstjeneste bruger to slags cookies. En slags bruges til at "huske", f.eks. dine produkter, som du har gemt som "Favoritter" eller dit brugernavn og adgangskode. Dette gemmes på din computer, så længe du beslutter dig for ikke at "logge ud" af denne abonnementstjeneste. Du kan selv slette denne cookie. Hvis du ikke bruger funktionen "Spørg ikke efter mit brugernavn og adgangskode i fremtiden", vil cookies aldrig blive gemt på din computer. Den anden slags cookie, også kaldet sessionscookie, bruges til at holde styr på, for eksempel hvilket sprog du har valgt på hjemmesiden. Under den tid, du besøger en hjemmeside, gemmes denne cookie midlertidigt i computerens hukommelse. En sessionscookie lagres ikke i lang tid på din computer og forsvinder, når du lukker din webbrowser.

 

X

Brug for hjælp?

Vi besvarer gerne dine spørgsmål og tanker.