Du har ingen produkter i din samling.

Search Advanced Close


Parkour

Parkour, også kaldet Freerunning, er en træningsdisciplin, der fokuserer på at udvikle krop og sind gennem bevægelse, udfordring og udforskning. Løb, hop og klatring kombineres med rullende bevægelser, der gør det muligt for en udøver at overvinde enhver hindring på hans eller hendes vej.

Parkour eller freerunning er en sjov og kreativ aktivitet, hvor folk i alle aldre, køn og færdigheder kan deltage. Udøverne tester deres færdigheder ved hjælp af en hvilken som helst tilgængelig struktur, mens der konstant søges nye udfordringer og måder til at gøre brug af deres omgivelser.

Parkour blev startet i Frankrig i 1980'erne af en gruppe unge mænd, der kaldte sig Yamakasi. Denne gruppe af venner blandede deres barndomslege med indflydelse fra kampsport, militær træning, naturlige fysiske metoder osv. og udviklede det til Parkour i løbet af en årrække. Der var mange forskellige indflydelser, men de grundlæggende principper var altid at udfordre sig selv, både fysisk og psykisk, for derved at opdage sit sande potentiale.

Parkour er en meget avanceret form for fysisk aktivitet og hjælper derfor med at bekæmpe hjertekarsygdomme, slagtilfælde, forhøjet blodtryk, diabetes og kræft. Fysisk aktivitet i kombination med en sund, afbalanceret kost er med til at forebygge fedme og overvægt. Den positive effekt af fysisk aktivitet på psykologisk velbefindende er veldokumenteret. En stigning i selvtillid og generelt velbefindende kan også have en positiv effekt på indlæringsevnen.

Parkour har vist sig at have en direkte indvirkning på at reducere antisocial adfærd, da disciplinen opfordrer til samarbejde mellem udøverne og fremmer en følelse af fællesskab. En Parkour træningsfacilitet er en positiv anvendelse af et eksisterende område og kan forbedre eksisterende faciliteter, uanset om det er et lege- eller fitnessområde. Parkour opmuntrer til fællesskab, social integration og nedbrydning af kulturelle barrierer og kønsrollemønstrer. Med de risici og juridiske konsekvenser, der er involveret i at udøve parkour på privat ejendom, vil en parkour træningsfacilitet give nye og erfarne udøvere et sikkert og kontrolleret sted til at praktisere parkour.

 

Hvad skal en Parkour-træningsfacilitet indeholde?

Parkour-moduler
En parkour-træningsfacilitet, konstrueret af stål og beton, bør tilbyde størst mulig variation af fysiske udfordringer. Parkour-moduler er designet til at efterligne bymiljøer og består ofte af en blanding af stålrammeelementer, stålstænger, betonvægge, betonplatforme, gummitrin-søjler og naturelementer.


Skiltning
Skiltning er ikke påkrævet i en parkour-træningsfacilitet, men vi kan give dig eksempler og forslag til skiltning. Vi anbefaler, at informationstavler oplyser om nødkontakt, stedets adresse, ejerens og operatørens kontaktoplysninger samt retningslinjer for sundhed og sikkerhed.


Overflader
For op til 3,0 m høje elementer anbefaler vi, at de følgende underlag overholder standarden BS EN 1177, så længe det ikke påvirker brugbarheden:

  • Eco Surface jorddækning med genbrugsgummi godkendt til den relevante faldhøjde.
  • Safergrass - Græsmåtter godkendt til den relevante kritiske faldhøjde.

Anden overfladebehandling kan anvendes, men kan være i konflikt med parkour-træningsfacilitetens overordnede anvendelighed.

Vores parkour-elementer og brugerdefinerede faciliteter

Vi tilbyder præfabrikerede og brugerdefinerede parkour-træningsfaciliteter, udviklet i samarbejde med Parkour-trænere og -udøvere.

Sundheds- og sikkerhedskrav
Vores sortiment overholder den europæiske standard for Parkour EN 16899, og samtlige produkter og anlæg får en individuel risikovurdering.


Materialer
Vores parkour-træningsfaciliteter består hovedsagelig af en blanding af stålrammeelementer, stålstænger, betonvægge, betonplatforme og gummitrin-søjler. Andre materialer og naturelementer kan også anvendes til opførelse af en træningsfacilitet.


Retningslinjer for vedligeholdelse
Vores parkour-elementer er normalt vedligeholdelsesfrie. Vi anbefaler dog, at der udføres en rutinemæssig visuel inspektion hver måned, en operationel inspektion kvartalsvis samt at der foretages en årlig hovedinspektion for at sikre vores parkour-træningsfaciliteters sikkerhed og levetid.

X

Brug for hjælp?

Vi besvarer gerne dine spørgsmål og tanker.