Du har ingen produkter i din samling.

Search Advanced Close

Garantier

Garanti til Lege og Parkprodukter

 • 25 år - Mod skader på grund af materiale- eller produktionsfejl på strukturelle stålkomponenter og komponenter i rustfrit stål (fx rutsjebaner).
 • 20 år - Mod skader på grund af materiale- eller produktionsfejl på HPL-komponenter og HDPE-paneler.
 • 15 år - Mod skader grundet alvorlige rådproblemer på strukturelle konstruktioner af blødt træ eller manipuleret hårdttræ samt mod skader på grund af produktionsfejl på strukturelt stål til højt dynamiske legekomponenter (fx Mobilus, Titan).
 • 10 år - Mod skader på grund af materiale- eller fremstillingsfejl på ikke-strukturelt manipuleret blødt træ, og på alle galvaniserede og andre ikke-malede stål- og metaldele; mod skader på grund af alvorlige rådproblemer på Robinia.
 • 5 år - Mod skader grund på af materiale- eller produktionsfejl på fjedre, malede metaldele (der har frembragt betydelig korrosion), plast- og netkonstruktioner.
 • 2 år - Mod skader på grund af materiale- eller produktionsfejl for bevægelige dele, herunder gummidele (for eksempel gyngesæder, gummifliser), krydsfiner og for alle andre produkter generelt.

 

Denne garanti gælder ikke:

 • For normal slitage, der forekommer med tilsigtet brug, såsom kosmetiske problemer fra overfladekorrosion, ridser, buler, skrammer, afblegning, misfarvning osv.
 • Hvis produkter udsættes for misbrug, mishandling, utilsigtet brug, forsømmelse, for stor belastning eller hærværk.
 • Hvis produktet udsættes for uforudsete miljøforhold som ekstraordinært vejr og naturkatastrofe.
 • Hvis produktet bruges eller installeres sammen med produkter, der ikke er godkendt af HAGS Aneby AB.
 • Hvis køberen ikke har udført og dokumenteret inspektion og vedligeholdelse som instrueret i offentliggjorte HAGS Inspection and Maintenance Guides (gratis eksemplarer er tilgængelige på vores hjemmeside eller på anmodning). Al nødvendig vedligeholdelse skal udføres omgående og regelmæssigt under produktets levetid.
 • Hvis produktet er monteret og/eller installeret på en måde, der strider mod HAGS instruktioner.
 • For korrosionsskader, når produktet direkte udsættes for saltvand. Når den installeres inden for 200 m fra kysten, halveres garantiperioden på skader forårsaget af korrosion.
 • Hvis køberen undlader at indgive garantikrav rettidigt eller på anden måde ikke overholder reklamationsproceduren ovenfor.
 • Ved mindre trærelaterede problemer såsom revner (der ikke skader strukturel integritet eller sikkerhed), harpiks eller knastgennemtrængning. Selvom der omhyggeligt udvælges de bedste materialer, er træ et naturmateriale, som afhængig af årstid forventes at udvide sig eller skrumpe
 • Hvis køberen ikke overholder og efterkommer produktmeddelelser og -instruktioner, udstedt fra tid til anden af HAGS og/eller deres autoriserede forhandlere i forbindelse med produktproblemer og -sikkerhed.

 

Garantibetingelser og reklamationsprocedure

Køber skal sende garantibevis til HAGS via claim@hags.com eller skriftligt til HAGS Aneby AB, Grännavägen 7, SE 578 33 Aneby eller til en HAGS-autoriseret forhandler inden for tre (3) måneder, når en produktfejl er opdaget eller burde være opdaget. Køber skal fremlægge den gyldige, originale faktura eller det originale garanticertifikat sammen med reklamationen. Desuden skal kunden efter anmodning fremvise over for HAGS kopi af dokumenter, der angiver, hvordan inspektions- og vedligeholdelsesprocedurer er blevet udført. På anmodning skal defekte eller afvigende dele returneres til HAGS.

Hvis nogen produkter viser sig defekte eller afvigende under normal brug og inden for de foreskrevne garantiperioder, vil HAGS inden for en rimelig frist og efter eget skøn reparere eller udskifte sådanne defekte eller afvigende produkter ved at levere reparerede eller udskiftede produkter og dele gratis til stedet. HAGS' begrænsede garantier dækker ikke omkostningerne for arbejdet ved at fjerne defekte eller afvigende dele eller ved at installere reparerede eller udskiftede dele.


Hvis specifikke farver eller mønstre/produkter er udgået af sortimentet, vil HAGS tilbyde mulige alternative farver eller tilsvarende alternative designs/produkter til erstatning for de dele og produkter, der hører under garantien.


Alle garantiperioder begynder på datoen for HAGS' faktura. Garantiperioden for reparerede og/eller udskiftede dele følger den resterende oprindelige garantiperiode. Alle garantier gælder kun for den oprindelige Køber af produkter fra HAGS eller dets autoriserede forhandler, og kan ikke overdrages.


Disse garantier gælder kun for HAGS-produkter, som er opført og installeret i overensstemmelse med HAGS installationsanvisninger, og som vedligeholdes og inspiceres i overensstemmelse med HAGS vedligeholdelses- og driftsvejledning.


Eventuelle tvister, reklamationer eller kontroverser, der opstår som følge af eller relateret til denne begrænsede garanti, skal afgøres og bestemmes ved bindende voldgift, udført på en beliggenhed valgt af HAGS.


Download vores garantier for legeredskaber

Garanti til Sports og Fitnessprodukter

 • Livstid - Mod skader på grund af materiale- eller produktionsfejl på strukturelle stålkomponenter på Arena multi-sport. (Undtagen Arena Duo)
 • 20 år - Mod skader på grund af materiale- eller produktionsfejl på strukturelle stålkomponenter på fitness-produkter.
 • 10 år - Mod skader på grund af materiale- eller produktionsfejl på aftagelige bevægelige dele på fitness-produkter, såsom aksler og spindler. Foruden skader på grund af materiale- eller produktionsfejl på strukturelle stålkomponenter på Arena Duo.
 • 5 år - Mod skader på grund af materiale- eller produktionsfejl på plastdele, paneler og væsentlig korrosion af malede metaldele.
 • 1 år - Mod skader på grund af materiale- eller produktionsfejl på bevægelige dele, herunder gummidele (fx lejer og stopklodser) og generelt for alle andre produkter.

 

Denne garanti gælder ikke:

 • For normal slitage, der forekommer med tilsigtet brug, såsom kosmetiske problemer fra overfladekorrosion, ridser, buler, skrammer, afblegning, misfarvning osv.
 • Hvis produkter udsættes for misbrug, mishandling, utilsigtet brug, forsømmelse, for stor belastning eller hærværk.
 • Hvis produktet udsættes for uforudsete miljøforhold som ekstraordinært vejr og naturkatastrofe.
 • Hvis produktet bruges eller installeres sammen med produkter, der ikke er godkendt af HAGS Aneby AB.
 • Hvis køberen ikke har udført og dokumenteret inspektion og vedligeholdelse som instrueret i offentliggjorte HAGS Inspection and Maintenance Guides (gratis eksemplarer er tilgængelige på vores hjemmeside eller på anmodning). Al nødvendig vedligeholdelse skal udføres omgående og regelmæssigt under produktets levetid.
 • Hvis produktet er monteret og/eller installeret på en måde, der strider mod HAGS instruktioner.
 • For korrosionsskader, når produktet direkte udsættes for saltvand. Når den installeres inden for 200 m fra kysten, halveres garantiperioden på skader forårsaget af korrosion.
 • Hvis køberen undlader at indgive garantikrav rettidigt eller på anden måde ikke overholder reklamationsproceduren ovenfor.
 • Hvis køberen ikke overholder og efterkommer produktmeddelelser og -instruktioner, udstedt fra tid til anden af HAGS og/eller deres autoriserede forhandlere i forbindelse med produktproblemer og -sikkerhed.

 

Garantibetingelser og reklamationsprocedure

Køber skal sende garantibevis til HAGS via claim@hags.com eller skriftligt til HAGS Aneby AB, Grännavägen 7, SE 578 33 Aneby eller til en HAGS-autoriseret forhandler inden for tre (3) måneder, når en produktfejl er opdaget eller burde være opdaget. Køber skal fremlægge den gyldige, originale faktura eller det originale garanticertifikat sammen med reklamationen. Desuden skal kunden efter anmodning fremvise over for HAGS kopi af dokumenter, der angiver, hvordan inspektions- og vedligeholdelsesprocedurer er blevet udført. På anmodning skal defekte eller afvigende dele returneres til HAGS.*

Hvis nogen produkter viser sig defekte eller afvigende under normal brug og inden for de foreskrevne garantiperioder, vil HAGS inden for en rimelig frist og efter eget skøn reparere eller udskifte sådanne defekte eller afvigende produkter ved at levere reparerede eller udskiftede produkter og dele gratis til stedet. HAGS' begrænsede garantier dækker ikke omkostningerne for arbejdet ved at fjerne defekte eller afvigende dele eller ved at installere reparerede eller udskiftede dele.

Hvis specifikke farver eller mønstre/produkter er udgået af sortimentet, vil HAGS tilbyde mulige alternative farver eller tilsvarende alternative designs/produkter til erstatning for de dele og produkter, der hører under garantien.


Alle garantiperioder begynder på datoen for HAGS' faktura. Garantiperioden for reparerede og/eller udskiftede dele følger den resterende oprindelige garantiperiode. Alle garantier gælder kun for den oprindelige Køber af produkter fra HAGS eller dets autoriserede forhandler, og kan ikke overdrages.


Disse garantier gælder kun for HAGS-produkter, som er opført og installeret i overensstemmelse med HAGS installationsanvisninger, og som vedligeholdes og inspiceres i overensstemmelse med HAGS vedligeholdelses- og driftsvejledning.


Eventuelle tvister, reklamationer eller kontroverser, der opstår som følge af eller relateret til denne begrænsede garanti, skal afgøres og bestemmes ved bindende voldgift, udført på en beliggenhed valgt af HAGS.


Download vores garantier for sports- og fitnessudstyr